Jerry Helmers gelooft dat het nemen van verantwoordelijkheid óók betekent dat je de consequenties van gemaakte keuzes zelf moet aanvaarden. Jerry ziet dat veel mensen in de samenleving ervan overtuigd zijn dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen, maar de vraag is of ze uiteindelijk de gevolgen van die verantwoordelijkheid ook accepteren.

Deze bewustwording wil Jerry in al zijn debatten en maatschappelijke betrokkenheid aanjagen.

Tevens gelooft Jerry in een onbeperkte vrijheid van meningsuiting waarbij een ieder zich tegelijkertijd ook dient af te vragen of je altijd van die vrijheid gebruik moet maken. Waar de vrijheid van de één begint, houdt die van de ander (soms) op.

Jerry is lid van de VVD maar wordt binnen deze partij gezien als een zeer kritische liberaal. Immers, liberalisme kan niet altijd hét slotargument zijn, zo meent Jerry.

De waarde van liberalisme in maatschappelijke debatten en bij het oplossen van uitdagingen in de samenleving, moet ‘bewezen’ kunnen worden door de onderliggende laag aan de oppervlakte te brengen: biedt liberalisme daadwerkelijk de oplossing of is een keuze voor Realpolitik relevanter?

En dús is een kritische nootonder andere geventileerd in blogs op deze site – noodzakelijk.

Site Footer